Læs altid vejledningen grundigt. Sørg for, at du er bekendt med hvordan du anvender produktet korrekt og hvad du skal gøre, hvis uhældet er ude. Sæt dig også altid ind i hvordan du opbeverer og bortskaffer produktet. Du kan læse mere på bagsiden af indpakningen/flasken.

Forberedelse (PREP)

 1. Afrens/affedt dine negle med CLEANER eller isopropylalkohol.
 2. Skub neglebånd tilbage, fjern dem evt. med neglebåndskniv, neglesaks eller slib dem væk med elektrisk neglefil og kuglebit.
 3. Afrens igen med CLEANER eller isopropylalkohol.

Primer og basecoat

 1. Påfør primer. Lad luft tørre 4-5 min.
 2. Påfør basecoat. Hærd i UV neglelampen (36W UV LED - 30sek.)
 3. Overfladen er - og skal være - fedtet - den må IKKE affedtes!

Bemærk: Basecoat er drøj. Påfør og gnid rundt, pensel frem og tilbage. Basecoat har en violet farve i UV lampen. Her ses tydeligt, om produktet er fordelt over hele neglefladen.

Gellak påføres

 1. Påfør 1. lag Gellak 
 2. Hærd i UV neglelampen (36W UV LED - 30sek.)
 3. Overfladen fremstår fedtet  - det skal den være. Affedt IKKE!
 4. Gentag med 2. lag og evt. 3. lag. 
 5. Det færdige resultat er en fedtet overflade - sådan skal den være! Affedt IKKE!

Bemærk: Antal lag og hærdetider kan varriere, alt efter hvilken farve og resultat man ønsker. Med en glimmer farve, dækkes mere og mere af neglen, for hvert lag glimmer. Meget "tynde" næsten transperente farver hærder hurtigere. Meget mørke farver hærdes langsommere. Jo tykkere lag, jo længere hærdetid.

Topcoat påføres

 1. Påfør et lag TopCoat. Start på mindten og arbejd ud mod sider og neglebånd.
 2. Hærd i UV neglelampen (36W UV LED - 60sek.)
 3. Gentag evt. med 2. lag TopCoat. Affedt IKKE imellem lagene!
 4. Afslut med affedtning med CLEANER eller isopropylalkohol. Hvis du bruger TopCoat MATTE eller TopCoat NO WIPE skal du IKKE affedte til slut!

Sådan aftager/fjerne du Gellak

 1. Åben overfladen ved at slibe overfladen lidt med en grov fil (korn 60/100)
 2. Væd en nailwipe/nailpad i REMOVER eller Acetone.
 3. Læg den på neglen og pak ind i staniol.
 4. Lad virke i 10-15 min.
 5. Overfladen er nu porøs og kan skrabes af med metalspartlen eller rosenpind.
 6. Gentag evt. til atl produkt er væk.
 7. Afslutningsvis kan du buffe/polere neglene.

Bemærk: Holdbarheden af Gellak og lignende produkter opgives typisk til 3-4 uger. Det betyder ikke, at det ikke kan holde længere. Hvis du blot ønsker at skifte farve, behøver du måske ikke fjerne det hele? Måske kan du istedet nøjes med at file Topcoaten af og mattere farven nedenunder.

Sikkerhed

Gellak er et produkt, der ligesom lignende negleprodukter, indeholder akrylater og bør derfor anvendes med forsigtighed og på korrekt vis.

Akrylater i flydende form, kan ifølge Sundhedsstyrelsen, hos nogle, forårsage en allergisk reaktion ved kontakt med huden. I hærdet form udgør akrylater ikke nogen risiko. Hudkontakt med flydende lak skal derfor undgås. Gellak bør derfor kun anvendes af ex. uddannede personer eller andre med den nødvendige erfaring og viden.

CLP-mærkning:

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

P102 Opbevares utilgængeligt for børn

P202 Anvend ikke produktet før alle advarsler og brugsvejledning er læst og forstået

P301+310 I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til Giftinformation/Giftlinjen eller en læge

P501 Indholdet og beholder bortskaffes via Kommunekemi / genbrugsplads med kemikalie modtagelse

Produkt tilføjet ønskeliste
Product added to compare.
Vi anvender cookies. Ifølge GDPR lovgivningen oplyses og give samtykke til dette.
Med "OK" bekræfter du, at du er informeret og indforstået med, at vi anvender cookies.