Neglelim til tipper 3g Lim og tape
  Neglelim til tipper 3g Lim og tape

  Neglelim til tipper 3g

  OEM
  På lager
  15,00 kr.
  Inkl. moms

  Neglelim til påsætning af negle tipper og falske negle.

  Farveløs kontaktlim. Limen er forholdsvis tyndtflydende og klæber sikkert og godt.

  Flasken indeholder 3g i praktisk genlukkelig flaske, der afgiver en dråbe ad gangen.

  Indholdsstof: ETHYL-2-CYANOACRYLATE

  BRANDFARE: Neglelim reagerer med bomuldsfibre og ydvikler stor varme.

   

    Sikkerhed

  dansk webshop - sikker betaling

    Forsendelse

  hurtig levering valgfri leveringssted

    Returnering

  nem og enkel returnering

   

  Neglelim til pålimning af negletipper til forlængelse af negle og opbygning med akryl, polygel, akrylgel og andre gele negle produkter.

  Til hæftning af full cover negle, falske negle, kunstige negle.

  Til press on negle.

  ADVARSEL: Klæber på hud og andet. Dampene må ikke indåndes. Undgå kontakt med hud og øjne. Holdes væk fra børn. Sørg for nødvendig udluftning. Særlige påvirkelige personer kan få allergisymptomer eller reaktioner.

  R22 Farlig ved indtagelse
  R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne, huden
  R41 Risiko for alvorlig øjenskade
  R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
  R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand
  R68 Mulighed for varig skade på helbred

  S2 Opbevares utilgængeligt for børn
  S23 Undgå indånding af gas/ røg/ dampe/ aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten)
  S24/25 Undgå kontakt med huden, Undgå kontakt med øjnene
  S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
  S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde

  No reviews

  Kunder der købte denne vare købte også:

  10 andre varer i samme katagori:

  Produkt tilføjet ønskeliste
  Product added to compare.
  Vi anvender cookies. Ifølge GDPR lovgivningen oplyses og give samtykke til dette.
  Med "OK" bekræfter du, at du er informeret og indforstået med, at vi anvender cookies.